Robert Jäppinens hus

"Robert Jäppinens hus" är ett koncept under utveckling, delvis inspirerat av "Bror Hjorts hus" i Uppsala.
Mina föräldrar Robert och Kersti köpte "Stenbäckens skola" 1960, och där bodde och verkade sedan Robert till sin död.
Själv flyttade jag hemifrån som 20-åring, och har också starka band till husets stora skolsalar och dryga 500 kvadratmeter. 

Målsättningen är att "Robert Jäppinens hus" på sikt ska återskapas och utvecklas som konstnärsbostad, ateljé och utställningslokal. Mer specifikt ska bl.a. ingå:

- Retrospektiva utställningar med Roberts konstverk från olika "epoker". - Allt från det första naturalistiska; hans tidiga utforskningar av "bildlagarna" i icke föreställande konst; hans grafik och teckningar; hans samhällsengagerade och politiska konst
- bland annat skulpturer och emaljmålningar; målningar från Gustaf Geijer-sviten; Marilyn Monroe-sviten med mera.

- Studielokal för de som vill fördjupa sig i material och dokumentation från Roberts utforskningar av människan, bl.a. då med sig själv som forskningsobjekt på gator och torg, inklusive en del happenings.

- Film- och multimediavisning med nytt och gammalt material (se ovan).

- Lägenhet för sommarstipendiat och tillfälliga gäster.

- Ateljé (80 m2, 5 meter i tak) för kortare kurser och sommarstipendiater.

Sjösättningen av projektet kan dock ta något år, eftersom det sker parallellt med mina övriga engagemang... Jag är tacksam för de tips, idéer och ev. material som andra har i rullarna efter Robert, och ni får gärna kontakta mig armas@jappinen.se.
(Jag kommer dock tills att "Robert Jäppinens hus" har etablerats, inte att sälja några konstverk.)
 
Startsidan www.jappinen.se